Algemene voorwaarden

  • Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak
  • Een afspraak dient minimaal 24 uur vantevoren telefonisch geannuleerd te worden. Te laat geannuleerde afspraken kunnen in rekening worden gebracht.
  • Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
  • Bij het meerdere malen niet nakomen van uw afspraken hebben wij het recht de behandelovereenkomst op te zeggen en u uit te schrijven als patiënt.
  • Om tot een behandelovereenkomst te komen hebben wij gegevens van u nodig. Wij vragen van u een zorgvuldig ingevulde anamnese, AVG intakeformulier en legitimatie.
  • U bent ervoor verantwoordelijk dat wij over de juiste persoonsgegevens en up to date gezondheidsgegevens beschikken. Wijzigen graag zo spoedig mogelijk, doch voor aanvang van de behandeling doorgeven.
  • Bij behandelingen van boven de 250€ verstrekken wij automatisch een begroting (hieronder niet). Natuurlijk zijn wij ten allen tijde bereid een begroting af te geven als u hierom vraagt.
  • Wij hebben het recht de behandelovereenkomst met dubieuze debiteuren te beëindigen.
  • Gedrag dat de vertrouwensrelatie verstoort heeft tot gevolg dat de behandelovereenkomst onzerzijds wordt opgezegd.
  • Mocht u niet tevreden zijn of vragen hebben dan horen wij dat graag persoonlijk van u zodat wij wellicht samen tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit helaas niet lukken dan zijn wij aangesloten bij de NVM klachtenregeling.