Voor een stralend gezond gebit

Over mij

Sinds 2002 ben ik afgestudeerd als mondhygiënist aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Na mij te hebben gespecialiseerd in tandvleesbehandelingen in de praktijk voor parodontologie te Maastricht heb ik mij in 2005 zelfstandig gevestigd. Allereerst in Echt en in 2010 heb ik uitbreiding gevonden in de praktijk in Roermond. Middels specifieke bij- en nascholing lever ik persoonlijke en professionele zorg en houd ik mijn kennis up-to-date. Door mijn persoonlijke aandacht verleen ik mondzorg specifiek gericht op uw persoonlijke mond, gezondheid en situatie.

De registratie van mijn bij- en nascholing is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor mondhygiënisten. En wordt ondersteund door mijn lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor parodontologie en de Nederlandse vereniging voor mondhygiensisten.

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie, het voorkomen van cariës en tandvleesaandoeningen (gaatjes in tanden en kiezen) . Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

Behandeling parodontitis

Ontsteking van het tandvlees waarbij een aantasting plaatsvindt van de verstandskiezen

Voorlichting over cariës

Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit

Voorlichting gebitsverzorging

Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging

Gebitsreiniging

het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd (uitsluitend boven het tandvlees)

Preventieve behandelingen

het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.

Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.
Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.